Truyện cuộc sống

Ký ức tuổi học trò
Posted on February 2, 2015

Ký ức chưa đặt tên Mùa hè năm 20xx Đó là lúc mà em bắt đầu bước vào kỳ thi vào lớp mười.…

Posted on January 8, 2015

Có những điều cất giữ trong lòng thì dễ, nói ra được lại là cả một quá trình, để là một người biết…

Everything is not what it seems
Posted on November 27, 2014

Trước khi mở đầu câu chuyện, Lê có vài lời gửi đến tất cả các bạn. Câu chuyện này là lần đầu Lê…

Truyện sex

Truyện cười

Truyện ma

Tâm sự

Truyện cuộc sống

Truyện tình yêu